Brobygning til den moderne tidsalder

Renæssancen, som betyder genfødsel, er den tidsalder, der markerer overgangen fra middelalderen til den moderne tidsalder, som man lever i den dag i dag. Der sker en udvikling både i kunstens verden, hvor perspektiver findes i malerier, som får en helt ny dybde og et helt andet udtryk, og samtidig sættes der fokus på videnskab, demokrati, politik og filosofi, og der er plads til udfoldelse. Inspirationen blev fundet i antikken, som fik en opblomstring i denne tidsalder, der i Danmark strækker sig fra ca. 1536 til ca. 1660, hvilket vil sige perioden fra reformationen til enevældet.Rosenborg_cph
Mange områder i Danmark var på dette tidspunkt stadig dækket af store skove, men med den begyndende industrielle fremstilling af varer så som salt, glas og kalk blev mange skove fældet, da brændet blev brugt i produktionen. Det ændrede samtidig landskabet og åbnede op for ændringer i landbruget, som gennemgik en løbende og meget stor omlægning til den landbrugstype, der findes i dag.
Danmark har stadig magtbalance mellem kongen og adelen, der er økonomisk opgang, men samtidig præges landet meduro og krige, der afsluttes med krigene mod Sverige, hvor Danmark lider svidende nederlag.
Det er et Danmark i forvandling, men den største del af befolkningen var stadig bønder og borgere, og det var de eneste grupper i samfundet, som betalte skat, da løsgængere, tiggere med videre stod udenfor samfundet i den henseende. Bønderne stod for produktionen af fødevarer, og borgerne dækkede over både handelsfolk og håndværkere.
Mere end 80 % af befolkningen boede fortsat på landet, hvor gårdene var samlet i landsbyfællesskaber. Bønderne var oftest fæstebønder underlagt stavnsbånd, og kun ganske få var selvejere. Som fæstebonde var man knyttet til et gods, hvor der hvert år skulle betales en afgift til godsejeren, der kaldes landgilde. Fæstebønder havde pligt til at fungere som vagttjeneste i krigstid for herremanden, ligesom de havde pligt til hoveriarbejde. Deres liv og andre liv i renæssancen kan opleves på museer i hele landet.