Der er i mange lande en meget stor fokus på de meget store museer, der har enorme budgetter, og som ofte har nogle fantastiske genstande til udstilling. Det er de nationale museer, som favner bredt og udstiller genstande, som historisk har en rød tråd, men som ikke samler sig om de enkelte landsdele eller byer. Her får man hele landets historie serveret som et fabelagtigt leksikon, som folder endnu en side ud, hver gang man træder ind i et nyt rum, og den slags museer findes der naturligvis også flere af i Danmark. Man kan starte med de tidligste bebyggelser og jæger-samlere, der med primitive stenredskaber fældede træer og flækkede muslinger ved strandkanterne. Herfra bevæger man sig over i bronzealderen med de verdenskendte lurer og smukke hjelme med horn på, som er fundet i danske moser, sammen med flere moselig som for eksempel Egtvedpigen og Grauballemanden. Jernalderen i Danmark står for de fleste som noget helt særligt. Vikinger handlede og hærgede langt uden for landets grænser og kongeriget og begyndte dermed etableringen af Danmark som en egentlig stat. Der er runesten, våben og smykker, der imponerer de fleste. Middelalderen er en glidende overgang fra jernalderen, der med kristendommens indtog gjorde Danmark til en del af Europa, hvor andre lande også var i gang med statsdannelser af de lande, som man kender i dag. Middelalderen kendes især for Valdemarerne og Dannebrog, der faldt ned fra himlen i Estland. Med reformationen i 1536 følger adelsvældet og krige, både borgerkrige og Svenskekrigene, hvor Danmark i sidste ende måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge. Der kommer enevælde og landboreformer og Danmarks spirende guldalder, der baner vejen for grundloven i 1849 og det Danmark, som man kender i dag.
Det er den historie, man kan opleve på alle museer i Danmark, gennem kunst og genstande, fund fra den danske muld og tekster fra det store udland, der alt sammen giver os vores historie i små fortællinger.